Wallroofstaal is een VCA gecertificeerd bedrijf

Sinds december 2014 is Wallroofstaal in het bezit van het VCA certificaat.vca VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen of bij installaties. Het aanvragen van VCA past geheel in strategie van Wallroofstaal om haar organisatie steeds verder te professionaliseren. Daarnaast voldoet Wall roof Staal met het VCA certificaat aan de steeds strengere eisen die afnemers stellen aan hun leveranciers .