Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WALL ROOF STAAL V.O.F.

Wall Roof Staal (hierna: WRS) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@wrstaal.nl.

Artikel 1                      Wie zijn wij?

WRS is een vennootschap onder firma, gevestigd te (8479HG) Oldetrijne aan de Sonnegaweg 66A. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58594744. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw BSN voor de registratie van asbestsanering en uw adresgegevens voor het leveren van goederen. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het voltooien van uw opdracht.

Om uw opdracht te beheren zullen wij uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het aangaan van de opdracht bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht met bijbehorende correspondentie verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

WRS heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren tot u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage -U kunt te allen tijde een verzoek doen bij de WRS om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@wrstaal.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

WRS zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derde partijen.

Artikel 6                     Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wrstaal.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.